נפגשים ומתחזקים

הגרחי"א לנדא שליט"א והגרש"צ רוזנבלט שליט"א

אב"ד ורבני העיר בני ברק

לפני מספר ימים זכינו ראשי ארגון "אחריות – ייצוג והכוון כלכלי" לפגוש את רבני העיר בני ברק, הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא שליט"א והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, התייעצנו איתם, הרבנים העלו מספר נושאים חשובים שיטופלו בקרוב בעז"ה לבקשתם, וזכינו לקבל את ברכתם החמה להמשך הפעילות. "כל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרם ובזכות עמידתכם על המשמר, לפי הנחיות ידידנו הגרש"א שטרן שליט"א, בוודאי שתזכו לסייעתא דשמיא ולא יארע דבר תקלה על ידכם" כך התברכנו מהרבנים ה"מרי דאתרא", לכבוד הוא לנו.

אנשים לא מתים מעוני
הם מתים מבושה

יש לכם חבר או בן משפחה השרוי במצוקה כלכלית קשה גלגולי הלוואות הוצל"פ תסבוכות תשלומי ריבית וכד' ועדיין לא פנה לעסקנים? בהוראת גדולי ישראל הקמנו את 'הקו האדום' הכלכלי בו אתם תעדכנו אותנו ואנו נפנה אליו בסודיות הנדרשת ובדיסקרטיות ונברר איתו האם אפשר להציע לו הכוונה או/ו יצוג:

סודיות מובטחת!