נפגשים ומתחזקים

הגאון הגדול רבי אשר זעליג וייס שליט"א

גאב"ד דרכי תורה

מדברי מזכיר הארגון ר חיים הר כסף:

בכל יום אני מודה לאלוקים על הזכות שנפלה בחלקי לסייע לאנשים במצוקתם. דרך החיים הזו, העבודה וההתנדבות מובילות אותי לאנשים קדושים וחכמים מגדולי דורנו, המחזקים את דרכו של האירגון אשר נותנים לנו כח ומעודדים אותנו להמשיך גם כשקשה. הייתה לנו הזכות להתייעץ, להתברך ולקבל המלצה חמה ומילים מרגשות מהרב ר" אשר וויס שליט"א, מגדולי הדיינים והפוסקים של דורנו. לכבוד ולזכות היא לנו!

המלצתו של הרב אשר וייס לעמותת אחריות

אנשים לא מתים מעוני
הם מתים מבושה

יש לכם חבר או בן משפחה השרוי במצוקה כלכלית קשה גלגולי הלוואות הוצל"פ תסבוכות תשלומי ריבית וכד' ועדיין לא פנה לעסקנים? בהוראת גדולי ישראל הקמנו את 'הקו האדום' הכלכלי בו אתם תעדכנו אותנו ואנו נפנה אליו בסודיות הנדרשת ובדיסקרטיות ונברר איתו האם אפשר להציע לו הכוונה או/ו יצוג:

סודיות מובטחת!