נפגשים ומתחזקים

הגאון הגדול ר' ברוך דב פוברסקי שליט"א

מראשי ישיבת פונביז'

אצל ראש הישיבה. מנהלי ופעילי עמותת 'אחריות' עלו למעון קודשו של הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז', להיוועץ ולהתברך. מזכיר העמותה ר' חיים הר כסף הציג בפני ראש הישיבה את הפעילות היום יומית של העמותה בטיפול במאות תיקים, בחלקם מורכבים ביותר, תיקים אשר טופלו בשנה האחרונה בעמותה, כאשר מאחורי כל תיק ישנה משפחה וילדים ועתיד לוט בערפל ולעיתים אף מבוי סתום, מתנדבי 'אחריות' פועלים לתת תמיכה נפשית ורגשית, הסברה על שלום בית וחינוך ילדים בתוך המשבר, הכוונה לייצוג מול בתי דין ערכאות ונושים מסוגים שונים. הרב אברהם שטרן הציג בפני ראש הישיבה שאלות הלכתיות וציבוריות העולות כל העת במהלך הפעילות ב'אחריות', וגם ספקות ושיקולים בנושאי איסור ריבית החמור מדאורייתא, ראש הישיבה הדריך אותנו בארוכה על דברים אלו, הרב אברהם שטרן גם ביקש מראש הישיבה שליט"א להתפלל על כל אלו הזקוקים לישועה גדולה בפרנסה בתקופה קשה זו וגם על תיקים מסויימים הנמצאים במצב קשה וסבוך במיוחד מול הרשויות. ראש הישיבה בירך את כלל פעילי העמותה ובראשם עורך הדין ר' אלימלך דלבקוביץ אשר נותן מזמנו ומכוחותיו למען השליחות בעמותה, שיזכו לסייעתא דשמיא ויעשו את מלאכתם נאמנה לרווחת עם ישראל. 'ברוך שמסר עולמו לשומרים' בדרכו הייחודיות של ראש הישיבה שליט"א גם קיבלנו עצה, גם למדנו ממנו את הדרך הנכונה 'דעת תורה', וגם יצאנו עם תמיכה ועם חיזוק גדול מההבנה ומאור הפנים שזכינו לקבל אצל ראש הישיבה. עם יציאתנו מהקודש פנימה, רוצים אנו להודות להנגיד הרב יוסף אנגל המסייע לנו רבות בכל פניה ובקשה, ועומד לימין הארגון מזה ימים רבים.

אנשים לא מתים מעוני
הם מתים מבושה

יש לכם חבר או בן משפחה השרוי במצוקה כלכלית קשה גלגולי הלוואות הוצל"פ תסבוכות תשלומי ריבית וכד' ועדיין לא פנה לעסקנים? בהוראת גדולי ישראל הקמנו את 'הקו האדום' הכלכלי בו אתם תעדכנו אותנו ואנו נפנה אליו בסודיות הנדרשת ובדיסקרטיות ונברר איתו האם אפשר להציע לו הכוונה או/ו יצוג:

סודיות מובטחת!