נפגשים ומתחזקים

רבנו חכם שלום כהן שליט"א

נשיא מוצעת חכמי התורה

אמר רבי יוחנן: "ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור", זכינו להיכנס לנשיא מועצת חכמי התורה, הרה"ג וראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, המהירות של ההבנה, הזריזות של התפיסה, התרגשנו, סיפרנו, התייעצנו, שאלנו, קיבלנו עידוד ברכה ועצה.
זכות גדולה של עמותת 'אחריות – ייצוג והכוון כלכלי' שאנשי ענק מכוונים את צעדינו.

חכם שלום כהן באחריות

אנשים לא מתים מעוני
הם מתים מבושה

יש לכם חבר או בן משפחה השרוי במצוקה כלכלית קשה גלגולי הלוואות הוצל"פ תסבוכות תשלומי ריבית וכד' ועדיין לא פנה לעסקנים? בהוראת גדולי ישראל הקמנו את 'הקו האדום' הכלכלי בו אתם תעדכנו אותנו ואנו נפנה אליו בסודיות הנדרשת ובדיסקרטיות ונברר איתו האם אפשר להציע לו הכוונה או/ו יצוג:

סודיות מובטחת!