זהירות! הגבלה לפניך

עו"ד אלי דלבקוביץ
מתמחה בבנקאות, חדלות פרעון, הוצל"פ ומשפחה. יועץ משפטי עמותת 'אחריות – ייצוג והכוון כלכלי'

חשבונות מוגבלים הפכו למכת מדינה. אנשים נורמטיביים מגיעים למצב הגבלה של חשבון הבנק. על פי נתוני בנק ישראל מדובר על ממוצע שנתי של חצי מיליון חשבונות שהופכים למוגבלים.

חשבון שהפך למוגבל עשוי לפגוע קשות ביכולות ההתנהלות הכלכלית של בעלי החשבון ביחוד שמדובר באנשים פרטיים שיהיו מנועים מלהתנהל כלכלית בדרך בה התנהלו עד הגיעם להיות מוגבלים בבנק. הקשיי ההתנהלות יבואו לביטוי בעיקר בצורך המיידי להשיג כסף מזומן בכדי להמשיך להתנהל בתפעול משק הבית, מוצרים לבית, ופירעון של תשלומים שעד להגבלת החשבון שולמו באמצעות שיקים.

הגבלת חשבון גורמת לרישום הערה שלילית במערכת נתוני האשראי של בנק ישראל, הערה אשר תגרום להרעה במצב הלקוח עד כדי סירובי קבלת אשראי במוסדות הבנקאיים והפיננסיים מאחר וכולם מקבלים את המידע השלילי באמצעות מערכת נתוני האשראי (BDI עד לא מכבר)

 להגבלת חשבון הבנק בגין שיקים מסורבים יהיו השלכות קשות על חברות ועסקים מאחר שמצב של "עסק מוגבל" הוא חמור יותר, הספקים והלקוחות מודעים להגבלת חשבון העסק וללא ספק חוששים להמשיך את ההתקשרות העסקית במצב כזה, הבנקים מצדם חוששים לכספם ולכן מגבילים את האשראי של העסק. מנקודה זו הדרך לכישלון וקריסת העסק מהירה ביותר.

בעת מצב החירום כמו בתקופת התפרצות נגיף הקורונה (2020) הנחה בנק ישראל את כלל הבנקים במדינה על התנהלות מקלה עם הלקוחות ואף תוקנו תקנות חדשות המתייחסות לשיטת היחס לשיקים מסורבים\חוזרים. יש להניח כי בתקופה שלאחריה יגיעו התקדימים המשפטיים הקשורים גם לנושא הגבלת חשבונות לאחר תקופת החירום.

חלון ההזדמנויות להסרת הגבלה

רבים מלקוחות הבנקים הן הפרטיים והן העסקיים, אינם מודעים לכך שהגבלת החשבון ניתנת לסתירה באופן שלמרות קבלת הודעת המושל"ך (מושך שיק ללא כיסוי) על חשבון "מוגבל" בעקבות סירובם של 10 שיקים, עדיין ניתן חלון הזדמנויות של 14 יום בהם קיימת אפשרות ללקוח לפעול במטרה להסיר את ההגבלה.

כדאי לדעת כי לסניף הבנק ישנה סמכות לבטל את ההגבלה על החשבון בתנאי שעדיין לא נכנסה לתוקפה, וזאת כקבוע בסעיף 9 לחוק שיקים ללא כיסוי. על הבנק לבצע שיקול דעת המבוסס על חוק שיקים ללא כיסוי ועליו לשקול האם להודיע לבנק ישראל על סירוב שיקים.

במהלך 14 הימים מקבלת המכתב מהבנק המודיע על החשבון כמועמד להגבלה, ניתן לפנות אל הבנק ולבקש להסדיר את המצב באמצעות הסכמת הבנק לגריעת חלק מהשיקים שסורבו. מובן שזו הדרך המהירה ביותר בניסיון לבטל את ההגבלה הצפויה. במידה והבנק מתנגד לביטול ההגבלה, ניתן לערער על ההגבלה בפני בית המשפט המוסמך לכך, אך יש צורך בנימוקים מתאימים.

במסגרת החוק קיימים מספר עילות העשויות להביא לביטול ההגבלה בחשבון:

  1. מקרים שהבנק סירב בטעות, כאשר הבנק ממשיך לסרב לשיקים על אף שהחשבון נכנס למסגרת האשראי המאושרת וחרף זאת מספר שיקים שהופקדו באותו מועד מסומנים כשיקים שסורבו ע"י הבנק.
  2. מקרים בהם על חשבון הבנק קיים עיקול מגורם כלשהו ובמצב שהשיק שסורב נמשך מהחשבון לפני שהבנק קיבל את הודעת הביטול של השיק וממילא לא היה ניתן לפרוע אותו.

3.מקרים בהם יש ללקוח הסבר סביר מדוע היה על הבנק לכבד את השיקים, גם במצב של חריגת אשראי.

4.מקרים הקשורים בתקנות החירום שתוקנו בעקבות המצב השורר במדינה בתקופת מגפת הקורונה, כאשר לעניין שיקים ללא כיסוי בעת החירום קיימים סייגים – גם לעניין חוק שיקים ללא כיסוי.

 

מה קורה במצב שהערעור נגד הגבלת החשבון התקבל?

לצד בקשת הערעור תוגש בקשה למתן צו לעיכוב תחילת הגבלת החשבון, כאשר ככל ותתקבל הבקשה לעיכוב ההגבלה, החשבון ימשיך להתנהל באופן רגיל עד לניהולו של הדיון המרכזי בערעור. בתקופת ביניים זו יהיה ניתן למשוך שיקים כרגיל וכך הבעיות מול ספקים (במקרה של עסקים) ושיקים אחרים האמורים להימשך מהחשבון יכובדו כרגיל בהתאם לתנאי האשראי בחשבון. בנוסף לכך, בתקופת ביניים זו לבעל החשבון יש זמן מה להיערך להגבלה הצפויה במידה והליך הערעור ייכשל וההגבלה תיכנס לתוקף בסיום ההליך.

מעבר לכך, עד לקבלת החלטה סופית עדיין ניתן יהיה לנהל משא ומתן מול הבנק ולנסות להגיע להסדרים שונים מתוך ההבנה כי גם ללקוח שחשבונו הפך למוגבל קיימות זכויות.

 אל תוותרו על זכויותיכם כלקוחות שהפכו למוגבלים ונסו בזריזות להגיע להסדר עם הבנק בכדי למנוע נזקים והוצאו גדולות יותר בהמשך.

בכל מקרה של קבלת הודעת הגבלה על החשבון, יהיה נכון לפנות לקבלת הכוון כלכלי מגורם מתאים, לצד פנייה לעו"ד המתמחה בנושא לצורך קבלת ייעוץ משפטי – צעד שיכול להיות הגורם להצלת בעלי החשבון מקריסה כלכלית.

 

פנו אל כותב המאמר ב

שתפו את המאמר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לייעוץ והכוונה אישית פנו אלינו עוד היום:

אנשים לא מתים מעוני
הם מתים מבושה

יש לכם חבר או בן משפחה השרוי במצוקה כלכלית קשה גלגולי הלוואות הוצל"פ תסבוכות תשלומי ריבית וכד' ועדיין לא פנה לעסקנים? בהוראת גדולי ישראל הקמנו את 'הקו האדום' הכלכלי בו אתם תעדכנו אותנו ואנו נפנה אליו בסודיות הנדרשת ובדיסקרטיות ונברר איתו האם אפשר להציע לו הכוונה או/ו יצוג:

סודיות מובטחת!