נפגשים ומתחזקים

הגאון הר"ר צבי רוטברג שליט"א

ממעתיקי השמועה וראש ישיבת 'בית מאיר׳

לזכות לשמוע ולנסות לקבל את דרך התורה המסורה לנו מרבותינו, הרי אצל ה'ראש ישיבה' בולטת האמת, המציאות כפי שמשתקפת מעיניו של ה'ראש ישיבה' זה להכיר את האמת. הקב"ה זיכה אותנו ונכנסנו לגאון ראש ישיבת בית מאיר ממעתיקי השמועה הגר"צ רוטברג שליט"א, סיפרנו על הפעילות של העמותה, שטחנו ביראת כבוד מול הראש ישיבה מספר נושאים העומדים על הפרק, שמענו את הסתכלותו רחבת ההיקף על שאלותנו, יצאנו בהרגשה של הקלה, להיות עסקן ולדעת שיש מי שלוקח איתנו חלק מהמעסה. התברכנו, וגם נדרש מאיתנו דברים שהראש ישיבה חושב לנכון שמחובתנו לטפל בהם, כמובן שקיבלנו על עצמנו.

אנשים לא מתים מעוני
הם מתים מבושה

יש לכם חבר או בן משפחה השרוי במצוקה כלכלית קשה גלגולי הלוואות הוצל"פ תסבוכות תשלומי ריבית וכד' ועדיין לא פנה לעסקנים? בהוראת גדולי ישראל הקמנו את 'הקו האדום' הכלכלי בו אתם תעדכנו אותנו ואנו נפנה אליו בסודיות הנדרשת ובדיסקרטיות ונברר איתו האם אפשר להציע לו סיוע.

סודיות מובטחת!