נפגשים ומתחזקים

המקובל הרה"צ שמעון גלאי שליט"א

מרבני בני ברק

הנהלת העמותה במעון קודשו של המקובל הצדיק והרב הגאון הפוסק הרב שמעון גלאי שליט"א. הרב התעניין ושאל על פעילות העמותה ועל אנשי המקצוע איתם אנו מתייעצים ופועלים. בסיום הדברים נתן הרב דברי עידוד וחיזוק.

המלצת הרב שמעון גלאי לארגון אחריות

אנשים לא מתים מעוני
הם מתים מבושה

יש לכם חבר או בן משפחה השרוי במצוקה כלכלית קשה גלגולי הלוואות הוצל"פ תסבוכות תשלומי ריבית וכד' ועדיין לא פנה לעסקנים? בהוראת גדולי ישראל הקמנו את 'הקו האדום' הכלכלי בו אתם תעדכנו אותנו ואנו נפנה אליו בסודיות הנדרשת ובדיסקרטיות ונברר איתו האם אפשר להציע לו הכוונה או/ו יצוג:

סודיות מובטחת!